Triển khai nhân lực hang năm

Triển khai nhân lực hang năm

Triển khai nhân lực hang năm

15:11 - 02/03/2018

Biểu đồ Triển khai nhân lực hàng năm Công ty Vĩnh cát đào tạo để đưa sang thị trường nước ngoài...

Thông báo đơn hàng may mặc tháng 1
Thông báo đơn hàng may tháng 11/2017
Đơn hàng kỹ sư cơ khí
Thông báo đơn hàng nông nghiệp nữ trồng củ cải
Tuyển gấp 18 lao động nữ may làm việc tại IWATE- Nhật Bản