Các thị trường Xuất khẩu lao động

Các thị trường  Xuất khẩu  lao động

Các thị trường Xuất khẩu lao động

15:05 - 02/03/2018

Vĩnh cát luôn luôn đi đầu trong việc mở rộng các thị trường xuất khẩu , đảm bảo cho khách hàng ...

Thông báo đơn hàng may mặc tháng 1
Thông báo đơn hàng may tháng 11/2017
Đơn hàng kỹ sư cơ khí
Thông báo đơn hàng nông nghiệp nữ trồng củ cải
Tuyển gấp 18 lao động nữ may làm việc tại IWATE- Nhật Bản