Các thị trường Xuất khẩu lao động

Các thị trường  Xuất khẩu  lao động

Các thị trường Xuất khẩu lao động

15:05 - 02/03/2018

Vĩnh cát luôn luôn đi đầu trong việc mở rộng các thị trường xuất khẩu , đảm bảo cho khách hàng ...

Tuyển lao động may làm việc tại Nhật Bản
Tuyển nam chế biến Sushi làm việc tại Tokyo
ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ KiẾN THỨC CẦN THIẾT CHO LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH