Thông tin thị trường

Thông tin thị trường

Hiển thị

14:39 - 27/12/2019

BẢN TIN VICA., JSC| Bản ghi nhớ hợp tác đưa lao động...

Ngày 01/7/2019, tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Tư pháp...