Thị trường Bulgaria

Thị trường Bulgaria

Hiển thị

15:15 - 14/02/2020

Tìm hiểu về đất nước BULGARIA

Bulgari tên gọi đầy đủ là Cộng hòa Bulgari là một quốc gia nằm tại khu vực Đông Nam Châu Âu. Nhắc tới Bulgari mọi...

05:11 - 05/08/2019

Thông báo về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm...

Tuyển nguồn 70 lao động thợ may công nghiệp, thợ sản xuất nội thất

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm việc đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng nghề và kiến thức cần thiết cho lao động trước khi xuất...