Xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động

Hiển thị

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm, đây là một trong những công đoạn chính để đảm bảo chất lượng lao động, phát triển...

15:05 - 02/03/2018

Các thị trường Xuất khẩu lao động

Vĩnh cát luôn luôn đi đầu trong việc mở rộng các thị trường xuất khẩu , đảm bảo cho khách hàng ...

16:39 - 27/02/2018

Tuyển nam chế biến Sushi làm việc tại Tokyo

Hồ sơ giấy tờ TNS nộp trực tiếp cho Phòng Tuyển dụng Nhật Bản, các khoản chi phí TNS nộp trực tiếp tại Phòng kế toán...

16:38 - 27/02/2018

Tuyển lao động may làm việc tại Nhật Bản

Nộp các giấy tờ cá nhân theo quy định tại mục 7 và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực...