Thị trường Đài Loan

Thị trường Đài Loan

Hiển thị

16:32 - 27/12/2019

Giới thiệu về đất nước con người Đài Loan

ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI ĐÀI LOAN 

05:35 - 05/08/2019

Thông báo tuyển nữ khán hộ công gia đình đi làm việc...

Cần tuyển 30 nữ khán hộ công đi làm việc tại Đài Loan trong tháng 8

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm việc đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng nghề và kiến thức cần thiết cho lao động trước khi xuất...