Tuyển dụng lao động

Tuyển dụng lao động

Hiển thị

05:11 - 05/08/2019

Thông báo về việc chuẩn bị nguồn lao động đi làm...

Tuyển nguồn 70 lao động thợ may công nghiệp, thợ sản xuất nội thất