Đào tạo - Xuất cảnh

Đào tạo - Xuất cảnh

Hiển thị

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm việc đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng nghề và kiến thức cần thiết cho lao động trước khi xuất...

15:45 - 27/02/2018

Hình ảnh các giáo trình đào tạo Tiếng Nhật

Sách luyện thi N3 Shinkanzen masuta đọc hiểu là cuốn sách dành riêng cho kỹ năng đọc hiểu của bộ giáo trình Shinkanzen...

15:42 - 27/02/2018

Học tiếng Nhật online

Học tiếng Nhật sơ cấp minna no nihongo

15:41 - 27/02/2018

Phương pháp học tiếng Nhật tốt

Muốn học ngoại ngữ giỏi trước tiên phải chăm chỉ bởi vì học ngoại ngữ không giống như những môn học khác. Học ngoại...