ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ KiẾN THỨC CẦN THIẾT CHO LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ KiẾN THỨC CẦN THIẾT CHO LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ KiẾN THỨC CẦN THIẾT CHO LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH

15:05 - 02/03/2018

Công ty đặc biệt quan tâm, đây là một trong những công đoạn chính để đảm bảo chất lượng lao động, phát triển thương hiệu bền vững và giảm thiểu rủi ro t

Tuyển lao động may làm việc tại Nhật Bản
Tuyển nam chế biến Sushi làm việc tại Tokyo
Các thị trường Xuất khẩu lao động
  • Đào tạo cho lao động và du học sinh trước khi đi làm việc và học tập ở nước ngoài được Công ty đặc biệt quan tâm, đây là một trong những công đoạn chính để đảm bảo chất lượng lao động, phát triển thương hiệu bền vững và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc và học tập ở nước ngoài
  • Ngoài việc liên kết với một số trường trung cấp, cao đẳng nghề, công ty đã thiết lập một hệ thống các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động trước khi xuất cảnh