DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM

DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM

DU HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM

15:06 - 02/03/2018

Công ty xác định mục tiêu chiến lược lâu dài là hợp tác với các trường đào tạo nước ngoài thiết lập chương trình du học cho nguồn nhân lực Việt Nam

Phương pháp học tiếng Nhật tốt
  • Mục tiêu tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ công việc xây dựng đất nước, Công ty xác định mục tiêu chiến lược lâu dài là hợp tác với các trường đào tạo nước ngoài thiết lập chương trình du học cho nguồn nhân lực Việt Nam.
  • Trong điều kiện kinh tế khó khăn, để giảm bớt gánh nặng khó khăn về tài chính, Chương trình “ Du học vừa học vừa làm” Hàn Quốc và Nhật Bản ….là chương trình thiết thực và là sự lựa chọn không ngoan trong giai đoạn hiện nay.