Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Hiển thị

15:11 - 02/03/2018

Triển khai nhân lực hang năm

Biểu đồ Triển khai nhân lực hàng năm Công ty Vĩnh cát đào tạo để đưa sang thị trường nước ngoài...

15:05 - 02/03/2018

ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ VÀ...

Công ty đặc biệt quan tâm, đây là một trong những công đoạn chính để đảm bảo chất lượng lao động, phát triển...

16:38 - 27/02/2018

Tuyển lao động may làm việc tại Nhật Bản

Nộp các giấy tờ cá nhân theo quy định tại mục 7 và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực...