Giới thiệu

Giới thiệu

Hiển thị

14:07 - 26/02/2018

Thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Cát- chi nhánh Hà Nội thông báo tuyển các bạn nam, nữ đi thực tập kĩ năng tại Nhật Bản. Căn cứ hợp đồng tiếp nhận thực...

Xem thêm